Ta bort mollusker

Mollusker är en ofarlig hudinfektion orsakad av ett slags pox-virus. De typiska symtomen på smitta är små, hudfärgade knottriga utslag som växer till en diameter mellan 2 till 5 mm. I mitten av utslaget bildas något som liknar en krater. I kratern kan det finnas något som liknar en vaxartad, vitaktig massa. Utslagen blir med tiden röda och irriterade för att sedan i många fall spricka och läka. Det finns dock ett sätt att snabba på läkeprocessen så att utslagen försvinner snabbare.

Virusinfektionen och utslagen är främst ett kosmetiskt besvär och ger inga hälsofarliga effekter. Det som är mindre bra med mollusker är att virusinfektionen är seg, det tar oftast mer än sex månader och kan i värsta fall ta flera år innan kroppen besegrar infektionen och utslagen försvinner. Mollusker är vanligast hos barn och ungdomar men kan även drabba vuxna.

Behandling eller inte?
Det finns inga hälsorelaterade anledningar att ta bort eller behandla mollusker. Utslagen försvinner av sig själv när kroppen läker ut virusinfektionen. Med det sagt så kan utslagen upplevas som fula och det kan ta lång tid innan utslagen försvinner av sig själv. Tänk på att behandling av mollusker brukar inte få hög prioritet hos exempelvis läkare eller vårdcentraler. Detta beror mycket på att utslagen inte utgör en hälsorisk samt att behandling kan föra med sig risk för ärrbildning. Större mollusker eller utslag som sitter väldigt generande kan tas bort kirurgiskt, men det är inte särskilt vanligt.

Vårtmedel och medel mot mollusker
Medel mot mollusker eller vårtmedel är en bra, skonsam metod att ta bort utslag som upplevs som fula. Behandlingarna är enkla att använda, man applicerar medlet på molluskerna som önskas tas bort. Medlet verkar sedan antingen mot utslagen för att ta bort dem eller i vissa fall mot virusinfektionen som orsakar utslagen. Behandlingen har väldigt låg risk för ärrbildning, är oftast framgångsrik samt kortar ner tiden du måste stå ut med utslagen.

Kirurgi
I vissa fall kan mollusker avlägsnas med kirurgi. Det går att ta bort dem genom att skrapa bort dem, bränna bort dem, fräta bort dem med kemikalier eller frysa dem. Ingreppen sker oftast med lokalbedövning och utförs vanligen hos läkarmottagningar eller på vårdcentral.

Mollusker brukar dock inte avlägsnas kirurgiskt. Kirurgi används främst när molluskerna är stora, sitter synligt eller är synnerligen generande. På grund av risken för ärrbildning och andra komplikationer är kirurgi ingen vanlig behandlingsform. Det är väldigt ovanligt att barn får kirurgi mot mollusker eftersom det finns en viss risk att skapa sjukhusrädsla.