Så smittar mollusker

Mollusker är det synliga symptomet på infektion i huden av viruset molluscum contagiosum, ett slags pox-virus. Smittan överförs via direkt eller indirekt kontakt med viruset. I de flesta fall är det direkt hudkontakt med andra smittade som är orsaken till spridning, men viruset kan även finnas på objekt som kläder eller handdukar och på så vis spridas till andra. Risken att smittas via indirekt kontakt är generellt lägre jämfört med direkt kontakt.

Vad påverkar smittorisken
Åkomman överförs lättast där huden är tunn och mollusker trivs extra bra i varma och fuktiga miljöer på kroppen som armhålor, knäveck eller armveck. Den högsta smittorisken anses infalla när molluskerna har spruckit eller är nära att spricka, då sprids viruset ut och det är lättare att komma i kontakt med det. Den data som finns visar motstridig information om hur vida det räcker med att röra vid ett intakt utslag, dvs att det inte har spruckit eller är på väg att spricka, räcker för att bli smittad eller om utslaget måste spricka för att sprida smittan. För säkerhets skull är det bra att utgå ifrån att undvika direkt hudkontakt med utslag samt undvika pilla på dem för att minska spridningen på den egna kroppen.

Barn smittas betydligt oftare än vuxna. Detta tros bero på att tidigare exponering ger vuxna ett bättre motstånd mot viruset. Även vuxna med nedsatt immunförsvar smittas lättare av mollusker. När vuxna smittas är står överföring genom sexuell kontakt för många av fallen.

När är smittorisken borta?
Viruset lever bara i det översta hudlagret, och ingen annan stans i kroppen. Detta innebär att det inte kan spridas på något annat sätt än kontakt och kan inte ligga vilande i kroppen för att sedan komma tillbaka. När utslagen är borta försvinner viruset från kroppen och kan inte smitta längre.