Barn

Mollusker är en ofarlig hudinfektion orsakad av en sorts pox-virus. Åkomman är vanlig bland barn och ungdomar men är lite ovanligare hos vuxna. Mollusker är särskilt vanliga hos barn upp till 12 års ålder. Smitta sker främst via direkt hudkontakt där pox-viruset överförs via kontakt. Mollusker kan även smitta via saker som kläder och handdukar som har kommit i kontakt med pox-viruset. Cirka 2 till 8 veckor efter smittotillfället börjar utslagen som kallas mollusker att utvecklas. Smittorisken är störst när utslagen blir röda och spricker.

Mollusker är en helt ofarlig hudinfektion men kan se fult ut. Det som gör mollusker till en jobbig åkomma är att det kan ta lång tid för kroppen att besegra infektionen och bli fri från molluskerna. Läkningstiden varierar mycket, det kan vara allt från ett par månader till ett par år innan utslagen är helt borta.

Utslagen har ett utseende som påminner om vårtor men har ofta en krater i mitten vilket underlättar att skilja mollusker från vårtor. Mollusker börjar som små utslag. Utseendemässigt ser de ut som en hudfärgad knopp eller kulliknande struktur med samma storlek som ett knappnålshuvud. Utslaget växer och när det når moget stadium blir mollusken mellan 2 till 5 mm i diameter. Strukturen har oftast något som liknar en krater i mitten med en vitaktig massa i ”kratern”. Utslaget kan sedan anta en rödaktig färg. Detta visar sig ofta genom att molluskerna blir röda och irriterade innan de till slut försvinner. I detta stadiet är det vanligt att utslagen spricker för att sedan läka.

Vart får barn mollusker?
Barn kan få mollusker på hela kroppen men det är särskilt vanligt att utslagen utvecklas i knäveck, omkring armhålan, på halsen samt händer och ansiktet. Mollusker uppträder väldigt sällan på fotsulor eller handflator.

Därför drabbas barn oftare
Även vuxna kan få mollusker men barn drabbas betydligt oftare. Den största orsaken till att vuxna drabbas mer sällan än barn är en kombination av vuxnas immunförsvar samt tidigare exponering ökar motståndskraften mot viruset. En annan orsak är att många barn har enstaka eller ett fåtal mollusker som de själva eller föräldrarna inte lagt märke till i exempelvis armveck eller knäveck. Dessa kan sprida sig ytterligare och bidra till att ge fler mollusker.

Förebygg
Eftersom mollusker kan smitta via indirekt kontakt bör du barn undvika använda handdukar eller kläder som används av någon som är smittad. Även objekt som leksaker kan föra över smittan. Risken att smittas indirekt är dock mycket lägre än direkt hudkontakt, så om det är möjligt bör barn undvika hudkontakt med andra smittade barn.

Be även ditt barn att kolla eller kolla själv på barnet om det finns mollusker i knäveck, armveck eller armhålor. Dessa kan potentiellt sprida smittan eller smitta andra så det är bra att vara medveten om alla mollusker på kroppen.

Man bör helst inte klia på mollusker, även när utslagen kliar eller är irriterade. Detta beror på att det finns en viss infektionsrisk samt man det är inte bra om utslagen går sönder eller irriteras av kliande. Om barnet kliar ändå bör man se till att naglarna är korta och rena.