Mollusker – ett hudvirus

Mollusker är en hudinfektion som orsakas av ett virus som tillhör familjen poxvirus. De synliga symtomen som liknar knottror eller knoppar påminner om vårtor, men orsakas inte av samma HPV-virus som vårtor. Mollusker är ofarliga och knottrorna är på sin höjd ett kosmetiskt besvär. De försvinner oftast av sig själv men det kan ta ganska långa tid. Ett enskilt utslag kan försvinna inom ett par månader men eftersom det oftast bildas nya mollusker som sprider de sig man har kan man ha kvar utslagen från ett par månader till flera år. För den som inte vill vänta på att kroppen själv ska läka ut molluskerna finns medel mot mollusker (exempelvis Zymaderm) som snabbt tar bort molluskutslag.

Utseende
Mollusker ser ofta som små knoppar och har en del likheter med vårtor, men har några utmärkande drag som skiljer dem från vårtor. Hudinfektionen börjar vanligtvis som en liten knopp eller en hudfärgad, kulliknande struktur. Storleken är ungefär samma som ett knappnålshuvud. Mollusken brukar därefter växa sig större och får ofta en allt mer rödaktig färg och får en storlek mellan 2-5 mm i diameter. Det brukar utvecklas en kraterliknande struktur i mitten av mollusken när den växt färdigt. Det kan ibland finnas ett vitt, vaxartat kladd i kratern vilket ger en utseende som påminner om en pormask. Innan utslagen försvinner blir de ofta röda och irriterade för att sedan spricka. Kratern i mitten är det mest karakteristiska kännetecknet som skiljer en mollusk från en vårta.

Mollusker kan även börja klia, men när det händer beror det oftast på ett underliggande eksem som gör huden extra känslig. Kliande mollusker är särskilt vanligt hos barn med exempelvis atopiskt eksem. Man bör inte klia på mollusker för att undvika risken för infektion. Om du eller ditt barn inte kan undvika klia är det viktigt att hålla naglar korta och rena.

Smitta och diagnos
Smitta sker via hudkontakt. I samband med kontakt överförs ett poxvirus vars synliga symtom på infektion är mollusker. Viruset kan överföras via direkt hudkontakt eller indirekt via föremål som kan ha poxviruset på sig som handdukar, kläder eller leksaker. Från smittotillfället tar det mellan 2 till 8 veckor innan synliga mollusker börjar utvecklas. Antalet utslag varierar en hel del, du kan få enstaka eller väldigt många.

Mollusker kan även spridas via sexuell kontakt och förväxlas ibland med könsvårtor/kondylom eller herpes. Mollusker i underlivet ger bara kosmetiska besvär och räknas inte som en könssjukdom som genital herpes eller kondylom.

Vuxna smittas i betydligt lägre omfattning än barn och ungdomar. Orsaken till detta är troligen en kombination av immunförsvaret samt tidigare exponering ger vuxna högre motståndskraft mot viruset. Många barn har dessutom mollusker utan att de själva eller deras föräldrar lagt märke till dem. Detta ökar risken att de smittar andra barn de kommer i kontakt med.

Om du har utslag som påminner om mollusker men utseendet gör att du känner dig tveksam bör du kontakta läkare för diagnos. Läkare ställer oftast diagnos utifrån synliga symtom och det behövs sällan prover. En korrekt diagnos kan vara viktigt att ställa för att utesluta andra hudförändringar som exempelvis ett hudfärgat födelsemärke.

Vanligast hos barn
Mollusker är vanligast hos barn och ungdomar men kan även uppstå hos vuxna. Hos barn och ungdomar är infektionen vanlig och sprids via direkt kontakt med andra barn. Hos barn och ungdomar hittar man oftast mollusker i knäveck, på halsen, omkring armhålan samt ansikte och händer. Hela kroppen kan angripas men det är sällsynt att fotsulor och handflator drabbas.

Vuxna kan likt barn få mollusker på hela kroppen men i de flesta fall lokaliseras utslagen i underlivet, runt könsorganen, insidan av låren, nedre delen av magen samt på korsryggen.

Behandling
Det finns egentligen inga hälsorelaterade skäl till att ta bort mollusker. Infektionen är ofarlig och besvären är främst kosmetiska. Virusinfektionen brukar försvinna av sig själv, men det kan ta lång tid. För personer med normalt immunförsvar kan det ta ett par månader till några år. Personer med sämre immunförsvar kan få många mollusker och det kan ta många år innan kroppen läker ut infektionen.

I sällsynta fall kan det vara nödvändigt att avlägsna mollusker kirurgiskt. Generellt bör man undvika att använda kirurgi för att avlägsna mollusker om man inte testat att ta bort dem med vårtmedel eller medel mot mollusker. Kirurgiska ingrepp kan ge ärrbildning och andra komplikationer som oftast inte är nödvändiga för att åtgärda ett mindre kosmetiskt besvär. Kirurgi är vanligast när mollusker är lokaliserade synligt på exempelvis ansiktet och molluskerna upplevs fula eller besvärande.

Förebygga mollusker
Det går att förebygga smitta med några enkla åtgärder. Undvik att dela kläder eller handdukar med någon som är smittad med mollusker. Undvik alltid direkt hundkontakt med smittade personer.

För vuxna är sexuell kontakt en av de vanligaste smittoriskerna. Eftersom smitta sker via hudkontakt är det svårt att skydda sig helt, men det bästa skyddet är att använda kondom. Tänk på att kondom inte ger ett fullständigt skydd, utan skyddar bara den hud kondomen täcker.